Sprawdzanie prądnicy

Jak sprawdzić prądnice przed podłączeniem nowego regulatora?

1 Aby sprawdzić prądnice czy jest sprawna należy odłączyć wszystkie przewody od starego regulatora AVR i odłożyć go na bok.

2 Uruchomić silnik spalinowy.

3 Podać napięcie stałe 24 – 27 VDC na szczotki mierząc jednocześnie prąd

  • 0,3 – 0,5 A DC wartość prądu dla prądnic do 3 kW
  • 0,3 – 0,6 A DC wartość prądu dla prądnicy do 5,5 kW
  • 0,3 – 0,8 A DC wartość prądu dla prądnicy do 7,5 kW

Przy prądzie wirnika w granicach podanych wyżej uznajemy że wirnik jest sprawny .

Jeżeli prądy wirnika odbiegają od wartości podanych świadczy to o uszkodzeniu wirnika, który należy przezwoić.

4 Przy podanym napięciu na wirnik i pracującym silniku spalinowym prądnica powinna wygenerować napięcie znamionowe 230VAC w przypadku prądnicy jednofazowej lub 400VAC w przypadku prądnicy trójfazowej .

Napięcia prądnicy trójfazowej  powinny być symetryczne ( równe) względem punktu zerowego gdyż prądnice te są nazwalane w gwiazdę.
Jeżeli wartość napięć generowanych na uzwojeniu roboczym odbiega od podanych – stojan do przezwojenia.

5 Na uzwojeniu pomocniczym niezależnym od roboczego (oddzielonym galwanicznie ), które zasila moduł AVR powinno wygenerować się napięcie:

  • 70 – 90 VAC wartość napięcia dla prądnic do 3 kW
  • 90 – 110 VAC wartość napięcia dla prądnicy do 5,5 kW
  • 110 – 130 VAC wartość napięcia dla prądnicy do 7,5 kW

Napięcie to jest podawane na niebieskie przewody w regulatorze .

Jeżeli wartość napięcia odbiega od wartości podanych i jest wyższa świadczy to o „ przebiciu ”izolacji tego uzwojenia  do uzwojenia roboczego) świadczy to o uszkodzeniu stojana, który należy przezwoić.

6 Na przewodach brązowym i żółtozielonym powinno być napięcie 17-21VAC (dla regulatorów AVRx,xx/1F i AVRx,xx/3F)jest to odczep z uzwojenia roboczego i służy regulatorowi do pomiaru napięcia wyjściowego ( na podstawie tego nap. regulator reguluje napięcie wyjściowe), czyli przewody czerwony i czarny. Przy pracy prądnicy bez obciążenia  jest to 24-27VDC.

Pomiary zaleca się dokonywać miernikiem magnetoelektrycznym ( wskazówkowym – mniejsza oporność wewnętrzna przyrządu) lub miernikiem cyfrowym, ale należy miernik odsunąć od prądnicy na ok. 1,5m (zakłócenia magnetyczne z prądnicy) i dociążyć pomiar np. żarówką 5W/230V

Uwaga !

Jeżeli po przeprowadzonych pomiarach prądnicy i po podłączeniu nowego regulatora agregat nie generuje napięcia należy zmierzyć wartość napięcia na uzwojeniu, które zasila moduł AVR (dwa niebieskie przewody) napięcie to powinno być nie mniejsze niż 3,5VAC. Jeżeli wartość tego napięcia jest niższa regulator AVR nie uruchomi się – zbyt niskie napięcie które generuje się dzięki magnesom wtopionym w wirnik . W takiej sytuacji należy wymienić magnesy neodymowe na wirniku na nowe.